top of page

Voegovergangen

MAURER is specialist op het gebied van engineering, productie, leverantie en montage van enkelvoudige en meervoudige voegovergangen bij bruggen en viaducten. Deze voegovergangen dienen in Nederland in de regel te voldoen aan de RTD1007-2, een document dat door Rijkswaterstaat is opgesteld.

 

Omdat het bij het toepassen van enkelvoudige voegovergangen ondoenlijk is om voor ieder werk een geheel ontwerptraject met berekeningen, ontwerptekeningen en dergelijke in te stappen, heeft Rijkswaterstaat de prestatieverklaring conform de RTD1007-2 in het leven geroepen. Met de afgifte van deze prestatieverklaring door RWS wordt aangegeven dat zij alle ontwerpaspecten, werkplannen, keuringen en beheer- en onderhoudsplannen heeft getoetst en akkoord heeft bevonden.

 

Daarmee is het echter niet zo dat een voegenleverancier dan geen verplichtingen meer heeft ten aanzien van projectspecifieke tekeningen, werkplannen, keuringen en dergelijke. Met de afgifte van de prestatieverklaring is dan ook alleen verklaard dat de toe te passen voegconstructie aan de eisen uit de RTD1007-2 voldoet.

 

MAURER heeft na een lang goedkeuringstraject prestatieverklaringen mogen verkrijgen voor het D80 Nieuwbouwmodel, het D80-R Renovatiemodel, het geluidsarme XC1 Nieuwbouwmodel en het geluidsarme XC1-R Renovatiemodel.

 

De prestatieverklaringen van deze voegovergangen zijn tezamen met de DoP’s (Declaration of Performance (overzicht van producteigenschappen)) en diverse ontwerptekeningen terug te vinden in onderstaande overzicht.

 

Aangezien de RTD1007-2 is omschreven voor zwaarbelaste autosnelwegen zijn fietsbrugoplossingen alsmede voegtypen die toepasbaar zijn bij andere lichtere bouwwerken zoals parkeergarages daarin niet meegenomen. Deze types staan echter wel in de RTD1007-1, de meerkeuzematrix van RWS, waarin alle verschillende types zijn opgesomd en toegelicht. Van enkele types hebben we een DoP gemaakt welke in onderstaand overzicht is terug te vinden.

 

Meervoudige voegovergangen en vingervoegen worden alleen projectspecifiek toegepast en getoetst. Om die reden geeft RWS geen algehele prestatieverklaring uit voor dit soort voegovergangen. Wel is het mogelijk om projectspecifieke goedkeuring conform de RTD1007-2 te krijgen. MAURER heeft deze goedkeuring bij diverse werken mogen ontvangen. Indien u meer informatie nodig heeft over deze of andere voegtypes kunt ons bereiken via onze contactgegevens.

1. MAURER D80 Nieuwbouwmodel (1.2a1)

2. MAURER D80-R Renovatiemodel (1.2b2)

3. MAURER XC1 Geluidsarm Nieuwbouwmodel (1.2a2)

4. MAURER XC1-R Geluidsarm Renovatiemodel (1.2b2)

5. MAURER D80-B Betoflex onverankerd model (1.4a1)

6. MAURER XC1-B Betoflex Geluidarm onverankerd model (1.4a2)

7. MAURER Fietsbrugvoegen K30 en K50 Kompaktvoegen (1.4b)

8. MAURER Fietsbrug- en Parkeergaragevoegen D80-E en D100E Elastoblock (1.2a1)

9. MAURER DB40 - DB80 en DB130 Mattenvoegen (3.2)

bottom of page